Veranstaltungen 2020:15. – 19. März 2020, Event 20124

Summer School "Data Management Techniques"


Goetz Graefe (Google – Madison, US)

Top

05. – 08. April 2020, Event 20153

GIBU 2020: GI-Beirat der Universitätsprofessoren


Lars Grunske (HU Berlin, DE)

Top

05. – 08. April 2020, Event 20154

Klausurtagung "LST Halang"


Wolfgang A. Halang (FernUniversität in Hagen, DE)

Top