Veranstaltungen 2018:14. – 17. Januar 2018, Event 18034

Software Engineering Forschungsmethoden Training


Lars Grunske (HU Berlin, DE)

Top

28. Februar – 01. März 2018, Event 18093

SAW Projekttreffen


Florian Reitz (Schloss Dagstuhl – Trier, DE)

Top

04. – 06. April 2018, Event 18143

Retreat SFB 1102: Information Density and Linguistic Encoding


Elke Teich (Universität des Saarlandes, DE)

Top

06. – 09. Mai 2018, Event 18193

Kolloquium zum GI Dissertationspreis 2017


Steffen Hölldobler (TU Dresden, DE)

Top

06. – 09. Mai 2018, Event 18194

Workshop Wissenschaftsjournalismus


Roswitha Bardohl (Schloss Dagstuhl – Saarbrücken, DE), Gordon Bolduan (Universität des Saarlandes, DE), Tim Schröder (Oldenburg, DE)

Top

12. – 14. Dezember 2018, Event 18503

Lehrerfortbildung in Informatik


Roswitha Bardohl (Schloss Dagstuhl – Saarbrücken, DE), Manuel Garcia Mateos (LPM Saarbrücken, DE), Martin Zimnol (Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, DE)

Top